FIETSSTRATEN 2018

fietsstraat 20.jpg

Heel veel inwoners, bezoekers, ondernemers, scholen,… van het district Antwerpen dromen van een fietsvriendelijker district. Een andere straatinrichting, betere fietsinfrastructuur, vriendelijker gedrag in het verkeer, .... Het aantal fietsers in de stad neemt exponentieel toe. Nieuwe maatregelen en ideeën zijn nodig om van Antwerpen een echte fietsstad te maken. 

3 straten, pleinen, scholen, … in het district Antwerpen kregen dankzij de Burgerbegroting in 2018 de kans om samen te werken met Antwerpenize, Commons Lab Antwerpen en enkele fietsexperts. We wilden drie straten, pleinen of scholen samen onderzoeken en nieuwe maatregelen uittesten om die plekken fietsvriendelijker te maken. We waren op zoek naar een winkelwandelstraat, een straat met een school en een plein.

In april deden we een open oproep via blogs, sociale media, de Gazet van Antwerpen, … Hieruit kwamen een 20-tal voorstellen. In overleg met diverse partners hebben we er drie geselecteerd.

1.      Kammenstraat ism handelaarsverenigingen en Unizo Antwerpen stad (2000 Antwerpen)

2.      Kleuter- en basisschool Evenaar in de Constitutiestraat ism oudercomité en de werkgroep mobiliteit (2060 Antwerpen)

3.      De Draakplaats ism buurtbewoners, straatcomités, horeca, scholen, oudercomités, … (2018 Antwerpen)

Na consultaties van beleidsmakers, politie, medewerkers district, … en evenementenaanvragen bleek het niet haalbaar om gelijkaardige straatexperimenten te doen zoals we eerder wel deden Tuinstraten, Toekomststraten, … We wilden via interventies de fietsers, automobilisten bijsturen. Maar het risico op ongevallen en alle problemen van dien, bleek te groot.

We hebben dan alternatieve strategieën moeten bedenken. We hebben de focus van het project opnieuw verlegd.

Constitutiestraat:

We hebben in overleg met mobiliteitsdienst en district en bewoners en ouders en school ingestemd om de Schoolstraatprocedure op te starten. Probleem was dat hiervoor de wijkcirculatie aangepast moet worden. Door het district is een buurtonderzoek opgestart. De resultaten worden momenteel verwerkt.

Wat de Kammenstraat betreft, gelet op de gevoeligheid rond het autoluwer/fietsvriendelijker maken van winkelstraten, hebben we meer en objectievere data moeten sprokkelen. Er werd een probleem van ‘stoepfietsers’ aangekaart. We hebben diverse meetstrategieën, tools ontwikkeld en uitgetest. Meer info en resultaten staan hier; http://antwerpenize.be/post/179350446332/stoepfietsers-in-de-antwerpse-kammenstraat In 2019 werken we verder aan een fietsvestiaire en aan een opvolgtraject op maat van de wijk.

Wat de Draakplaats betreft, hier werd tijdens de expertconsultatie vastgesteld dat de ruimte/het plein eigenlijk onderbenut werd. Sommige fietsers gebruiken het plein wel degelijk. Maar veroorzaken dan soms conflicten met voetgangers en trams. Zo is de idee gegroeid om de desirelines te gaan onderzoeken (zie http://www.copenhagenize.com/2015/01/desire-line-analysis-in-copenhagens.html). We hebben gedurende enkele momenten het plein vanuit diverse standpunten gefilmd. Dat beeldmateriaal wordt momenteel nog verwerkt.