WhatsApp Image 2016-08-21 at 15.45.10.jpeg
 

toekomststraat

'Living 'street as commons' labs

De Toekomststraat is van iedereen!

 

 

wat is de 'toekomststraat'?

 

Wat als je samen met je buren zou mogen fantaseren over de straat van jullie dromen? Hoe zouden jullie samen leven? Hoe zou jullie straat er uit zien? Zou er dan meer groen zijn? Of bredere voetpaden met meer plaats om te spelen? Zouden jullie samen boodschappen willen doen, samen groenten kweken in de straat, een oudere buur regelmatig bezoeken? Welke dromen zou jij eens willen uittesten samen met jouw straat? De wereld veranderen kunnen we niet. Maar we kunnen misschien wel een aantal kleine stapjes voorwaarts zetten. Nieuwe ideeën en oplossingen ontwikkelen voor de talrijke grote uitdagingen waarvoor we staan.

Met de ‘Toekomststraat’ willen we ruimte geven aan straten die een stapje verder willen gaan; samen een idee of droom voor de straat gaan uittesten. Niet alleen denken, maar ook samen doen! Ervaren hoe we anders kunnen samen leven. Wat werkt? Wat werkt niet? Telkens wordt vertrokken vanuit de dromen/ideeën in de straat. Die worden omgevormd tot heel kleinschalige en tijdelijke experimenten. Gedurende een paar weken proeven en ervaren straten hoe anders en beter samen geleefd kan worden. Achteraf onderzoeken we samen met bewoners en bestuur of en hoe we van tijdelijk experiment naar structurele maatregelen kunnen gaan.

Vanaf 2017 zijn we gaan experimenteren met varianten van de Toekomststraat; het Toekomstplein (Kras-Noord), de Tuinstraat, de Zorg-Samen-Straat. Bij de Tuinstraat focussen we ons specifiek op het samen vergroenen, klimaatrobuuster maken van straten. Bij Zorg-Samen-Straten onderzoeken we nieuwe ouderenzorg op straat/buurtniveau. In 2018 gaan we experimenteren met 'Fietsstraten'

 

Pop down in 2019

Sketches van Stijn Wens (Antwerpenize) tijdens intervisie met de stad Gent

Sketches van Stijn Wens (Antwerpenize) tijdens intervisie met de stad Gent

In 2018 met de opstart van Commons Lab hebben we het Toekomststraat concept en de leervragen licht gereframed in commonsterminologie: hoe kunnen we de straat van iedereen maken? Hoe kunnen we gedeeld eigenaarschap ontwikkelen? Hoe kunnen burgers en overheid Tuinstraten samen gaan beheren (via een zogenaamd C’commons akkoord’)?

Vanuit een basisovertuiging dat elke Antwerpenaar het recht heeft om de stad te commonen, willen we in 2019 onderzoeken hoe we dat concreet zouden kunnen gaan organiseren. Na 6 jaar experimenteren, zijn voor ons heel veel leervragen beantwoord mbt tijdelijk, pop-up experimenteren in publieke ruimtes. In 2019 willen we het globale initiatief evalueren en onderzoeken of en hoe we het kunnen opschalen/modelleren.

We denken (rekening houdende met de decentralisatie van heel wat diensten) dat we onze pijlen strategisch moeten gaan richten op het district Antwerpen waar het college het experiment effectief mee opgenomen heeft in het bestuursakkoord...Voor ons is het belangrijk dat het een collectief experiment blijft, dat het geen random straatfeest wordt (niet dat iets mis is mee straatfeesten).

Studenten sociologie van de UA gaan tijdens hun tweede semester een onderzoek uitvoeren (‘Community service learning’). Commons Lab werkt hiervoor samen met Stadslab 2050. We zijn ook begonnen met intervisies met de stad Gent met o.a. de dienst Stadsmakers van de stad Antwerpen.

Verder hopen we dat burgers, ambtenaren, beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers, … veel meer gebruik gaan maken van deze methodiek. Commons Lab Antwerpen deelt graag haar ervaring, netwerken, kanalen, … met iedereen. De methodiek is van iedereen!


2016

In 2016 konden we voor het eerst naar Gents Leefstraat model, het Toekomststraat concept in Antwerpen uitrollen. Drie verschillende straten werden door Antwerpen aan't woord gedurende maanden begeleid bij de organisatie van hun 'Toekomststraat'. Vanaf half augustus tot eind september mochten ze hun straat helemaal heruitvinden, samen dingen uitproberen. Aperitieven, voetbalveldjes, straatsalons, ping pong, straatcamping, vergroenen van de straat, volxkeukens, samen boodschappen gaan doen, etentjes voor buren organiseren, straattheater, autodelen, optredens, woord, kinderanimatie,... De drie straten hebben er samen een onvergetelijke, warme, inspirerende en leerrijke nazomer van gemaakt!

Het eindrapport kan u hier downloaden: https://www.dropbox.com/s/uprrsutrj08milb/Eindrapport%20Toekomststraten%202016.pdf?dl=0

 

De Toekomststraat is van iedereen

cc-by-sa.png
 
 

Het Toekomststraat experiment is ontstaan uit het Leefstraat experiment in Gent, ontwikkeld door het Lab Van Troje. In overleg met het Lab van Troje heeft Antwerpen aan't woord het doorontwikkeld. Het is een concept waarvan we hopen dat er zoveel mogelijk mensen mee aan de slag gaan: bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden, ondernemers, ... Momenteel wordt de website beheerd door Koen Wynants (Commons Lab Antwerpen vzw). 

Iedereen is vrij om:

het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

 

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

 

Let op:

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.

Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

 
 

contact

 
Naam *
Naam