WhatsApp Image 2016-08-21 at 15.45.10.jpeg
 

toekomststraat

'Living 'street as commons' labs

De Toekomststraat is van iedereen!

 

 

wat is de 'toekomststraat'?

 

Wat als je samen met je buren zou mogen fantaseren over de straat van jullie dromen? Hoe zouden jullie samen leven? Hoe zou jullie straat er uit zien? Zou er dan meer groen zijn? Of bredere voetpaden met meer plaats om te spelen? Zouden jullie samen boodschappen willen doen, samen groenten kweken in de straat, een oudere buur regelmatig bezoeken? Welke dromen zou jij eens willen uittesten samen met jouw straat? De wereld veranderen kunnen we niet. Maar we kunnen misschien wel een aantal kleine stapjes voorwaarts zetten. Nieuwe ideeën en oplossingen ontwikkelen voor de talrijke grote uitdagingen waarvoor we staan.

Met de ‘Toekomststraat’ willen we ruimte geven aan straten die een stapje verder willen gaan; samen een idee of droom voor de straat gaan uittesten. Niet alleen denken, maar ook samen doen! Ervaren hoe we anders kunnen samen leven. Wat werkt? Wat werkt niet? Telkens wordt vertrokken vanuit de dromen/ideeën in de straat. Die worden omgevormd tot heel kleinschalige en tijdelijke experimenten. Gedurende een paar weken proeven en ervaren straten hoe anders en beter samen geleefd kan worden. Achteraf onderzoeken we samen met bewoners en bestuur of en hoe we van tijdelijk experiment naar structurele maatregelen kunnen gaan.

Vanaf 2017 zijn we gaan experimenteren met varianten van de Toekomststraat; het Toekomstplein (Kras-Noord), de Tuinstraat, de Zorg-Samen-Straat. Bij de Tuinstraat focussen we ons specifiek op het samen vergroenen, klimaatrobuuster maken van straten. Bij Zorg-Samen-Straten onderzoeken we nieuwe ouderenzorg op straat/buurtniveau. In 2018 gaan we experimenteren met 'Fietsstraten'

 

Fietsstraten 2018

Tuinstraat referentiebeeld 2.jpg

Heel veel inwoners, bezoekers, ondernemers, scholen,… van het district Antwerpen dromen van een fietsvriendelijker district. Een andere straatinrichting, betere fietsinfrastructuur, vriendelijker gedrag in het verkeer, .... Het aantal fietsers in de stad neemt exponentieel toe. Nieuwe maatregelen en ideeën zijn nodig om van Antwerpen een echte fietsstad te maken. 

3 straten, pleinen, scholen, … in het district Antwerpen krijgen dankzij de Burgerbegroting in 2018 de kans om samen te werken met Antwerpenize, Commons Lab Antwerpen en enkele fietsexperts. We willen drie straten, pleinen of scholen samen onderzoeken en nieuwe maatregelen uittesten om die plekken fietsvriendelijker te maken. We waren op zoek naar een winkelwandelstraat, een straat met een school en een plein.

In april deden we een open oproep via blogs, sociale media, de Gazet van Antwerpen, … Hieruit kwamen een 20-tal voorstellen. In overleg met diverse partners hebben we er drie geselecteerd.

1.      Kammenstraat ism handelaarsverenigingen en Unizo Antwerpen stad (2000 Antwerpen)

2.      Kleuter- en basisschool Evenaar in de Constitutiestraat ism oudercomité en de werkgroep mobiliteit (2060 Antwerpen)

3.      De Draakplaats ism buurtbewoners, straatcomités, horeca, scholen, oudercomités, … (2018 Antwerpen)

Momenteel worden op elke locatie trajecten opgestart. De bedoeling is om met diverse betrokkenen samen te komen, samen alle problemen te inventariseren en te analyseren en samen nieuwe oplossingen te formuleren. In september gaan we een aantal tijdelijke ingrepen in de praktijk uittesten.

Commons Lab Antwerpen zal de buurten ondersteunen bij de organisatie van buurtoverleg, betrekken van diverse actoren/stakeholders, voorbereiden van de straatexperimenten, overleg met de verkeerspolitie, district en stad, formele aspecten, praktische aspecten, interpretatie van de resultaten en de communicatie van de resultaten. De buurten zijn evenwel de trekkers, zij sturen samen het proces aan.  

 

Info en contact:

Koen Wynants, commonslabantwerpen@gmail.com, www.commonslabantwerpen.or

2016

In 2016 konden we voor het eerst naar Gents Leefstraat model, het Toekomststraat concept in Antwerpen uitrollen. Drie verschillende straten werden door Antwerpen aan't woord gedurende maanden begeleid bij de organisatie van hun 'Toekomststraat'. Vanaf half augustus tot eind september mochten ze hun straat helemaal heruitvinden, samen dingen uitproberen. Aperitieven, voetbalveldjes, straatsalons, ping pong, straatcamping, vergroenen van de straat, volxkeukens, samen boodschappen gaan doen, etentjes voor buren organiseren, straattheater, autodelen, optredens, woord, kinderanimatie,... De drie straten hebben er samen een onvergetelijke, warme, inspirerende en leerrijke nazomer van gemaakt!

Het eindrapport kan u hier downloaden: https://www.dropbox.com/s/uprrsutrj08milb/Eindrapport%20Toekomststraten%202016.pdf?dl=0

 

De Toekomststraat is van iedereen

cc-by-sa.png
 
 

Het Toekomststraat experiment is ontstaan uit het Leefstraat experiment in Gent, ontwikkeld door het Lab Van Troje. In overleg met het Lab van Troje heeft Antwerpen aan't woord het doorontwikkeld. Het is een concept waarvan we hopen dat er zoveel mogelijk mensen mee aan de slag gaan: bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden, ondernemers, ... Momenteel wordt de website beheerd door Koen Wynants (Commons Lab Antwerpen vzw). 

Iedereen is vrij om:

het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

 

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

 

Let op:

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.

Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

 
 

contact

 
Naam *
Naam