Partner in de kijker: Weekendschool Antwerpen

De grootste partner van de Toekomststraat is de weekendschool Antwerpen. Samen met de stad Antwerpen, Antwerpen aan't woord hebben we in het voorjaar 2014 een participatieproject ontwikkeld naar aanleiding van de oproep van 'Thuis in de stad' rond innoverende, vernieuwende projecten voor een kindvriendelijkere stad. Dankzij de weekendschool hebben we vele zondagen intensief met kinderen uit twee aandachtsbuurten kunnen werken. Dit is achteraf een schitterend en uitzonderlijk platform gebleken. We zetten ze daarom heel graag even in de kijker.

Hoe kan je het potentieel in kinderen tussen 9 en 12 jaar blootleggen, hen laten doorgroeien en kansen geven? Dat is kortweg de opdracht van de Weekendschool Antwerpen. Op een creatieve manier worden kinderen uit aandachtswijken in contact gebracht met allerhande thema’s binnen onze maatschappij: wetenschap, sociale thema’s, actualiteit, cultuur, … noem maar op. Kinderen worden binnen de Weekendschool aangemoedigd om zelfstandig aan de slag te gaan. Hoe zoek je informatie op? Hoe voer je een discussie? Hoe presenteer je iets? 

Op een speelse maar onderbouwde educatieve manier bouwt de weekendschool mee aan een bredere kijk op wat de samenleving hen te bieden heeft en vergroten we hun slaagkansen in het onderwijs.

Met dit project wil de stad Antwerpen kinderen uit aandachtswijken de kans geven om hun talenten op een andere manier te ontdekken. 

Drie leerlingen aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=UlR82FsWkNM