Onze inspirator: Lab van Troje-Leefstraten

 

 

Voor de ontwikkeling van de toekomststraat in Antwerpen werden we voornamelijk geïnspireerd door de Leefstraten in Gent. De Leefstraat is het eerste experiment van Lab van Troje, een vergelijkbaar platform als Antwerpen aan't woord. In 2013 en 2014 organiseerden ze 14 Leefstraten in Gent. Het grootste verschil met de toekomststraat is dat zij gedurende een langere periode de straat in de 'toekomstversie' laten; niet 1 dag, maar gedurende meerdere weken. Bewoners moeten gedurende die periode zich ook anders verplaatsen, alternatieven onderzoeken voor duurzamere verplaatsingen binnen en buiten de stad. 

Voor onze eerste editie is gedurende de voorbereiding de focus ook verruimd van mobiliteit en kindvriendelijkheid naar sociale cohesie. Omdat uit gesprekken met bewoners van de Trapstraat daar de meeste nood aan bleek. We zien sociale cohesie, dialoog en samenwerking tussen buren als een soort hefboom naar een duurzamere, meer collectievere straat en stad. Collectief vervoer bijvoorbeeld is maar mogelijk als je mekaar vertrouwt en als je je leven kan afstemmen op dat van je buren. Willen we de omgeving van Park Spoor Noord, waar de Trapstraat ligt, structureel kindvriendelijker/autoluwer maken, dan is sociale cohesie een eerste tussenstap in een langduriger traject. 

Het is in ieder geval onze ambitie om de toekomstraat in Antwerpen verder uit te testen en door te ontwikkelen. Dit is onze 1.0 versie. Antwerpen is Gent niet, op vele vlakken. Dus we gaan iets op maat van Antwerpen maken, dit in samenspraak met alle Antwerpse actoren en stakeholders. Want voor ons als Antwerpen aan't woord ligt vooral daar de focus; de toekomst van de stad is iets wat we allemaal samen moeten maken: bewoners, middenveld, ambtenaren en politici. Als Antwerpen aan't woord willen we dit cocreatieproces initiëren en faciliteren. Het zijn de stakeholders die samen de koers bepalen.

Meer info over Lab Van Troje en de Gentse Leefstraten;