Worden kinderen de baas in de #Toekomststraat?

De oefening die we met de Toekomststraat doen is niet zomaar uit de lucht gegrepen. We willen echt onderzoeken hoe de ideale, kindvriendelijke toekomststraat werkt.

We gaan in de toekomststraat ook experimenteren met allerhande straatmarkeringen, stoepkrijt etc. En die moeten een nieuwe visie duidelijk maken aan bewoners, bezoekers, gebruikers, maar ook politici, belangengroepperingen, ... 

In stedenbouwkundige kringen gelooft men hoe langer hoe meer in een gedeeld ruimtegebruik (‘shared spaces’). Alle gebruikers moeten samen 1 en dezelfde ruimte delen. Dat vergt een totaal andere mindset van die gebruikers; want divers ruimtegebruik leidt vaak tot conflicten. Gebruikers moeten zelf meer verantwoordelijkheid opnemen om zich te gedragen tov de andere gebruikers, om in dialoog te gaan en om samen te werken. Men spreekt ook wel eens van het ‘respectvol conflictmodel’.

De Trapstraat is op zich al heel interessant om hier mee te experimenteren, want er zijn geen afgescheiden voetpaden, fietspaden, trambedding, busbaan, … Alles ligt op hetzelfde niveau. Momenteel is dat echter gevaarlijk, want auto’s bijvoorbeeld scheuren door de straat.

Aan u, de bezoeker, de kinderen vragen we om samen strategisch nieuwe markeringen aan te brengen in de straat die een gedeeld, respectvol ruimtegebruik/gedrag moeten stimuleren. Hiervoor is het interessant om in de geest van een specifieke gebruiker te proberen duiken: bijvoorbeeld kinderen. Wat kan kinderen stimuleren? Bijvoorbeeld een grappig dierenspoor, of een grappig zebrapad, of net een heel chaotisch zebrapad. Andere doelgroep: automobilist. Wegmarkeringen kunnen snelheid remmen. Of op straat een groot kind en een kleine wagen tekenen geeft aan dat kinderen prioritair zijn in een straat.

We willen ook een nieuw verkeersbord ontwerpen voor de kindvriendelijke toekomststraat; zie foto van Parijs hieronder. Ook dat verkeersbord kan morgen op straat ontworpen worden.

Bijkomende info: