De ideale straat trekt aan de alarmbel

Het aantal kinderen en jongeren in Antwerpen is de laatste jaren fel toegenomen. Dat betekent nieuwe noden en behoeften in de stad, maar ook nieuwe conflicten; Antwerpen moet de volgende jaren kindvriendelijker worden. Dat hebben wij zelf gemerkt bij de opstart van de ‘toekomststraat’. Ook in Borgerhout is de nood aan kindvriendelijkere straten groot. Op woensdag 10 juni trekken buurtbewoners en scholen samen aan de alarmbel in de Kroonstraat. Want zij vragen zich ook af waar en hoe de ideale straat er uit ziet.  

De ideale straat werkt muzisch op de straat van 10:00u tot 11:30u

Met een 500-tal kinderen van de basisscholen Mikado, De Zevensprong, De Reuzenpoort en De Evenaar rond 'de ideale straat', om op een ludieke manier de prangende verkeerssituatie in de Helmstraat, Kroonstraat, Turnhoutsebaan in vraag te stellen. Want waar en hoe is onze ideale straat? ... Wij kijken uit naar wandelende verkeerslichten, gekke zebrapaden,... of een racebaan, want een kind mag op zijn manier dromen van een ideale straat, en heeft er ook recht op. De autovrije Kroonstraat vanaf de Turnhoutsebaan tot aan de Bleekhofstraat is van hen op woensdag 10 juni tussen 10:00u en 11:30u 

De ideale straat picknickt op de straat tussen 12:00u en 13:30u 

Want we hebben plaats vrij in onze autovrije Kroonstraat, vanaf de Turnhoutsebaan tot aan de Bleekhofstraat. Breng je eigen picknicklaken, kussen en boterhammen maar mee en sympathiseer met ons voor een betere mobiliteit, met oog voor kwetsbare jonge weggebruikers.

Meer weten over de ideale straat www.deidealestraat.be of volg ons op facebook www.facebook.com/groups/deidealestraat.

 Samenwerking

We hebben nauw contact met de organisatoren van de Ideale straat. We bekijken de mogelijkheden om in de toekomst samen te werken. De 'toekomststraat' is een concept waarbij zowel bewoners, handelaren, stedelijke diensten, kennisinstellingen, politici samen de ideale straat ontwikkelen. Dankzij deze actie wordt dergelijke dialoog en samenwerking ('cocreatie') in de toekomst misschien mogelijk.