Kick off 'Toekomststraten' (burgerbegroting district Antwerpen)

In 2015 kregen burgers van het district Antwerpen voor de tweede keer de kans om te beslissen over de besteding van 1,1 miljoen euro dankzij de burgerbegroting. Antwerpen aan’t woord diende het project ‘Toekomststraat’ in. De inwoners van het district hebben dit project geselecteerd. 

Naar Gents ‘Leefstraat’ voorbeeld, willen we dit jaar in het district een aantal 'Toekomststraten' organiseren. De Toekomststraat is er op gericht om bewoners, ondernemers, beleidsmakers ervaringsgericht te laten uitzoeken hoe een andere benadering van een straat, en in het verlengde daarvan, de openbare ruimte, mogelijk is. In 2015 hebben we onze Toekomststraat 1.0 al uitgetest. Dit jaar willen we een Toekomststraat 2.0 ontwikkelen. 
Momenteel zijn wij in opstartfase. We hebben een plan van aanpak uitgewerkt. Dit zouden we willen aftoetsen bij diverse partners. Bovendien zouden we in de loop van dit traject een beroep willen doen op diverse kennis, expertise en netwerken. Daarom stellen we een ad hoc projectgroep samen. Deze zal in de voorziene looptijd van 10 maanden 5 keer bijeenkomen voor tussentijds overleg. Wij zouden het bijzonder waarderen indien wij op uw deskundige input zouden mogen rekenen in deze projectgroep. 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op donderdag 25 februari om 19u30 bij Antwerpen aan ’t Woord.
Projectleider: Koen Wynants, info(at)antwerpenaantwoord.be