Zorg-samen-straten in Antwerpen

In alle straten van Antwerpen neemt de nood aan zorg toe. Vergrijzing neemt stilaan de bovenhand in onze stad. Maar ook jongere mensen worden getroffen door zorg.

Vaak gaan zorg en het gevoel van vereenzaming hand in hand. Als men zelf nog moeizaam ‘buiten’ kan trekt het leven soms feestend en toeterend voorbij. Dank zij professionele diensten wordt zorg deskundig verleend. Maar voor kwetsbare mensen is deskundige zorg niet het hele leven. Geluk en verbondenheid horen daar even goed bij.

Daar wil het project ‘Zorg samen straten’ op inzetten. Hoe kunnen we kwetsbare mensen die dreigen te vereenzamen bij de straat/de buurt houden. Zodat zij zich ook geborgen weten in hun heel nabije omgeving. Zodat zijook, zonder schroom, weten waar ze terecht kunnen als het echt nodig is. Kortom zodat zij minder vereenzamen.

Gelukkig maar…in vele Antwerpse straten wordt veel gezelligheid en nabuurschap georganiseerd. ‘Zorg samen straten’ wil nagaan of zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen in de straat ook kan georganiseerd worden zodat zij er ‘bij’ blijven.

Vind jij dat zorgende aandacht ook belangrijk is in onze stad neem dan contact met ons. Wij ondersteunen de straten die willen meestappen in het project.

Het project wordt begeleid door Antwerpen aan’t woord. Dit dank zij de Burgerbegroting van het district Antwerpen. Dus het project beperkt zich tot het district Antwerpen.

Het project wordt mee ondersteund door professionele zorg diensten, en het beleids ‘denken’ rond buurtgerichte zorg. Dit waarborgt dat dit project en vooral jouw ervaring, voor de organisatie van de zorg in de toekomst erg belangrijk is.

Meer info: Antwerpen aan ’t woord. Koen Kuylen koenkuylen@gmail.com 0485 94 71 41