In de Aziëlaan in Wilrijk groeit een tuinstraat

tuinstraat azielaan.jpg

Van 11 juni 2018 tot en met 14 oktober 2018 loopt in de Aziëlaan een testperiode als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Gedurende 4 maanden kunnen de bewoners binnen het project ‘Hier groeit een tuinstraat’ een nieuwe inrichting van hun straat uittesten. Zo wordt de straat doorlopend, krijgt het een tijdelijke en creatieve groene inrichting en staan de bewoners mee in voor het groenonderhoud.

Bewoners bouwen aan hun tuinstraat

De bewoners uit deze straat in Wilrijk maakten in november 2017 voor het eerst kennis met een mogelijke inrichting van hun straat als tuinstraat. Het concept dat nu wordt uitgetest is dan ook het resultaat van een reeks intensieve overlegmomenten met bijna alle families die in de straat wonen. De bewoners denken niet alleen mee na over de nieuwe inrichting, maar engageren zich ook om mee in te staan voor het gedeeltelijk onderhoud van het nieuwe groen in hun straat.

Testperiode van 11 juni tot 14 oktober 2018

Tijdens de testperiode wordt de straat doorlopend. Ter hoogte van het café op de hoek met de Atomiumlaan wordt hier een autovrije zone voorzien waar fietsers en voetgangers wel steeds door kunnen.

Ook op andere vlakken wordt er geëxperimenteerd tijdens de testperiode. Zo zijn de bewoners voor een groot deel medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het nieuwe groen in de straat. Samen met Aquafin wordt gekeken of regentonnen het water van de daken kan opvangen om zo ineens water ter beschikking te hebben voor het onderhoud van de planten. De nieuwe huisvuilophaling zal ook vanaf de start mee getest worden. Verder is iedereen benieuwd naar het effect dat dit experiment zal hebben op alle bewoners van de straat en buurtbewoners.

Tijdens het proefproject worden de bewoners bevraagd over hoe ze deze periode ervaren. De resultaten worden dan verwerkt in het definitieve ontwerp van de straat.