Naar een gezonde publieke ruimte op de Paardenmarkt: bouw mee aan maquette (14/15 sep 2019)

ramblas.jpeg

Sinds enkele maanden wordt er nagedacht over een gezonde herinrichting van de Paardenmarkt met aandacht voor beweging, ontmoeting, milieu (lucht, geluid, groen, water, …), horeca en handel en een evenwichtig mobiliteits- en parkeerbeleid. Tijdens het buurtfestival ‘Ramblas Antwerpen’ (14/15 september) kunnen alle buurtbewoners mee bouwen aan een maquette en meer leren via infopanelen. Input van buurtebwoners en bezoekers is belangrijk voor het toekomstig ontwerp van de straat. Misschien doe je ook ideeën op voor je eigen straat.

Er wordt een participatiekiosk geplaatst worden. Hierin zal een maquette van 6m breed worden opgesteld die de hele straat visualiseert (van de Italiëlei tot aan de Varkensmarkt). De maquette zal bestaan uit losse puzzelstukken, waarmee iedereen zelf aan de slag kan en er zijn eigen ontwerp mee kan bouwen.

In de ruimte zullen ook informatiepanelen worden bevestigd over verschillende thema’s waarmee rekening zal gehouden worden bij de her aanleg van de straat – groen, lucht, geluid, beweging, mobiliteit, ontmoeting, veiligheid, overlast, gezondheid, …

Kom ook kennis maken met de IPitup-beweegbank - een ontmoetings- en beweegplaats voor iedereen met zes verschillende oefenstations. De verschillende mogelijkheden ervan worden op zondag 15 september om 14u gedemonstreerd.