Hoe kunnen we samen de Biartstraat 'seniorvriendelijker' maken?

De Biartstraat is een kortere, doodlopende straat gelegen in 2018, vlakbij de Antwerpse Ring. In de straat is een groot Woonzorgcentrum, de Nottebohm. Tijdens de straatvergaderingen in de Biartstraat kwamen de bewoners tot de vaststelling dat ze de bewoners van het Woonzorcentrum toch maar beperkt kennen. Een medewerkster van de Nottebohm werd er bij gevraagd. Niet alle ouderen krijgen regelmatig bezoek. Sommige leven deels zelfstandig, maar kunnen hulp gebruiken bij boodschappen. Vrijwilligers vinden om samen met de ouderen activiteiten te doen is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Zo kwamen ze uiteindelijk samen bij één grote vraag. Hoe kunnen we samen de Biartstraat seniorvriendelijker maken?

Wat kunnen buurtbewoners wel/niet doen samen met de bewoners van het Woonzorgcentrum. Welke activiteiten? Wanneer? Hoe stemmen we elkaars agenda's op elkaar af? Hoe communiceren we met elkaar?

De bedoeling is om tijdens de Toekomststraat periode tijdelijk een aantal experimenten op te zetten. Via die experimenten kunnen we van elkaar leren. Bvb.  Welke noden en behoeften hebben de bewoners van Nottebohm? Welke activiteiten en contacten zijn geschikt, vinden ze fijn? Welke activiteiten vinden de buren aangenaam? Welk soort engagement is haalbaar voor de buren? Eens boodschappen doen? Eens de cafeteria openen? Eens een wandelingetje maken? Kunnen ook de jeugdige buren eventueel klusjes opknappen of ingeschakeld worden? Kunnen ouderen iets bijleren van jongeren/kinderen en vica versa?

Na de Toekomststraat kunnen alle buren, bewoners Nottebohm, medewerkers Nottebohm samen evalueren en bekijken welke samenwerkingen er in de toekomst geïmplementeerd kunnen worden. Welke experimenten waren een succes, waarom en hoe zouden we ze samen kunnen verduurzamen?