Tijdelijke pop-up Cambio standplaats geopend in Toekomststraat

Deze week is er een tijdelijke 'pop up' cambio-standplaats geopend in de Willem Linnigstraat te 2060 Antwerpen. Dit in kader van het project ‘Toekomststraten’ van Antwerpen aan’t woord vzw. Zo kunnen de bewoners van de deelnemende Toekomststraten tijdelijk gratis kennis maken met Cambio. De Toekomststraat is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken in combinatie met autodelen komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. 

De inwoners van de Willem Linnigstraat gaan tijdens het Toekomsttraat experiment een heleboel dingen samen doen; samen straatactiviteiten voor kinderen organiseren, samen gezellig eten, één van de bewoners heeft al de haren van de buren geknipt. Ze gaan echter ook samen boodschappen doen. Vandaar dat we aan Cambio een 'bakkersauto' gevraagd hebben. 

Na de Toekomststraten eind september zal het initiatief geëvalueerd worden met bewoners, organisaties en beleidsmakers. De ervaringen en leerlessen uit de drie Toekomststraten kunnen als inspiratie dienen voor toekomstige beleidsacties/maatregelen voor een leefbaarder en meer mobiel Antwerpen.

Verdere info:

Brief voor alle inwoners van de Toekomststraten: https://www.dropbox.com/s/cqxvankrc0ywx5j/Voucher_cambio_autodelen_Vlaanderen___Toekomststraten2016_1_.pdf?dl=0

Link naar standplaats Willem Linnigstraat: http://www.cambio.be/cms/carsharing/nl/2/cms_f2_16/stdws_info/stationen/station/2913.html#stationdetails  

Contactpersoon: Koen Wynants, info(at)antwerpenaantwoord.be, 0473865503