Stad Antwerpen voert concept 'Schoolstraat' in

schoolstraat.jpg

De stad Antwerpen wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Daarom maakt ze het mogelijk om schoolstraten in te voeren die de verkeersdruk op schoolomgevingen (kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs) tijdens de piekuren beperken. 

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets.

De vraag is of dat niet te vrijblijvend is? Misschien moet deze uitzondering niet de nieuwe verkeersregel worden? Laten we elke Antwerpse straat waar een school gelegen is, verkeersvrij maken tijdens de piekuren. Een idee voor het volgende stadsbestuur?

 Meer info via http://onderwijsantwerpen.be/nl/node/2400