Kickoff project Tuinstraat (2017)

download.jpg

Heel veel inwoners van het district Antwerpen dromen van een groener district. Maar hoe ziet een groener district er uit? Hoe zien de straten er uit? Gaat het enkel over gevelgroen? Of ook over bomen, struiken, natuur? Worden er ook groenten of sierplanten gekweekt in straten? Wie onderhoudt al het groen? Zijn straten dan ook autoluwer? Hoe verplaatsen we ons in groenere straten?

In navolging van het Toekomststraat-experiment in 2016 willen we iets nieuws uitproberen. Concrete ‘Tuinstraat’ experimenten uitzetten en uittesten in 3 straten in het district Antwerpen. Een Tuinstraat is een (autoluwe) straat die tijdelijk ‘volledig’ groen is ingericht: met geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, … 

We willen met dit project ervaringsgericht leren hoe het is om in een groene straat/stad te leven. We zoeken antwoorden op een aantal vragen: welk soort groen kan er allemaal in straten, zijn bewoners bereid om parkeerruimte in te ruilen, zich anders te verplaatsen, om mee in te staan voor het onderhoud, hoe kan de samenwerking tussen stad en bewoners er uit zien, …

Om dit project te realiseren zijn we op zoek naar diverse partners. Partners met veel kennis van straten en buurten in het district A, technici/stedenbouwkundigen die mee willen nadenken over waterhuishouding, nieuwe inrichting van straten, mensen die beweging willen maken mbt het vergroenen van Antwerpen, die het maatschappelijk debat willen voeden en voeren, mensen uit de transitiewereld, groene ondernemers die van het vergroenen van Antwerpen hun business willen maken,…

Momenteel zijn wij in opstartfase. We hebben een ruw plan van aanpak uitgewerkt. Dit zouden we willen aftoetsen bij jullie. Bovendien zouden we in de loop van dit traject een beroep willen doen op jullie kennis, expertise en netwerken. Daarom zouden we een ad werkgroep willen samenstellen. Deze zal in de voorziene looptijd van 10 maanden 3 keer bijeenkomen voor tussentijds overleg. Wij zouden het bijzonder waarderen indien wij op uw deskundige input zouden mogen rekenen in deze werkgroep.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op dinsdag 28 februari om 13u30. Kan u laten weten of u of een medewerker aanwezig kan zijn?

Hartelijk dank alvast voor uw belangstelling en uw spoedig antwoord,

Vriendelijke groeten namens Antwerpen aan ’t Woord,

 

Koen Wynants, projectleider 

Antwerpen aan’t woord vzw

www.antwerpenaantwoord.be, www.facebook.com/Antwerpenaantwoord, @Aaantwoord