Oproep: Welke Antwerpenaren willen hun straat, plein, schoolomgeving, winkelstraat, … fietsvriendelijker? Stel uzelf kandidaat!

graphic.jpg

Heel veel inwoners, bezoekers, ondernemers, scholen,… van het district Antwerpen dromen van een fietsvriendelijker district. Een andere straatinrichting, betere fietsinfrastructuur, vriendelijker gedrag in het verkeer, .... Het aantal fietsers in de stad neemt exponentieel toe. Nieuwe maatregelen en ideeën zijn nodig om van Antwerpen een echte fietsstad te maken. 

3 straten, pleinen, scholen, … in het district Antwerpen krijgen in 2018 de kans om samen te werken met Antwerpenize, Commons Lab Antwerpen en enkele fietsexperts. We willen drie straten, pleinen of scholen samen onderzoeken en nieuwe maatregelen uittesten om die plekken fietsvriendelijker te maken. Locaties waar we zelf al aan dachten: uitgang Centraal-Station (Dekeyserlei), Theaterplein, Quellinstraat, Meir, Scheldekaaien, … Dat kan gaan over (tijdelijke) infrastructuuringrepen om het verkeer te vertragen of conflicten te vermijden (door o.a. het versmallen van de rijweg, toevoegen van lijnen, omgeving anders (dwingend) in te richten, bloembakken te plaatsen, …). Dat kan ook gaan over extra capaciteit om (kinder)fietsen te stallen (hetzij in de straat, hetzij in een garage, school,…). Of nieuwe, positieve sensibilisatie-acties om correct gedrag in het verkeer te stimuleren.

Ben jij een enthousiaste Antwerpenaar of lid van een buurt/oudercomité, winkeliersvereniging, … die goesting heeft om zijn/haar straat of plein samen aan te pakken? Geef voor 13 mei een seintje aan Koen Wynants van Commons Lab Antwerpen. Commons Lab Antwerpen en een gans team van partners staat klaar om jullie hierbij te helpen. Dit is mogelijk dankzij de Burgerbegroting van het district Antwerpen.

Info en contact:

Koen Wynants, commonslabantwerpen@gmail.com, www.commonslabantwerpen.or

Stad Antwerpen voert concept 'Schoolstraat' in

schoolstraat.jpg

De stad Antwerpen wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Daarom maakt ze het mogelijk om schoolstraten in te voeren die de verkeersdruk op schoolomgevingen (kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs) tijdens de piekuren beperken. 

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets.

De vraag is of dat niet te vrijblijvend is? Misschien moet deze uitzondering niet de nieuwe verkeersregel worden? Laten we elke Antwerpse straat waar een school gelegen is, verkeersvrij maken tijdens de piekuren. Een idee voor het volgende stadsbestuur?

 Meer info via http://onderwijsantwerpen.be/nl/node/2400

District Borgerhout ondersteunt ook tijdelijke, experimentele Tuinstraten/Tuinpleinen

Tuinstraat referentiebeeld.jpg

Heel wat inwoners van het district Borgerhout dromen van een groener district. Maar hoe ziet een groener district er uit? Hoe zien de straten en pleinen er uit? Gaat het enkel over gevelgroen, groenslingers, aangepaste boomspiegels? Of ook over bomen, struiken, natuur? Worden er ook groenten of sierplanten gekweekt in straten of pleinen? Wie onderhoudt al het groen? Kan regenwater opgevangen en hergebruikt worden?

Tuinstraat experiment groot succes in district Antwerpen

In 2017 kregen drie van de 90 kandidaat straten dankzij de Burgerbegroting van het district Antwerpen de kans om samen met de buren totaal out of the box te fantaseren over de gedroomde ‘Tuinstraat’. Het bleef niet bij dromen alleen. Dankzij de ondersteuning van Antwerpen aan 't woord, district Antwerpen, stad Antwerpen, Natuurpunt, EcoHuis Antwerpen, … werden deze straten afgelopen zomer tijdelijk omgebouwd met geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, (kunst)gazon, bomen en wadi’s, tuinbar, fietstrommels met groendaken, ...

De reacties van de bewoners waren zeer positief. Heel wat groene ingrepen kregen een permanent karakter. Momenteel wordt met het district en de stad Antwerpen nagedacht hoe structurele aanpassingen in de straten gedaan kunnen worden.

Ondertussen heeft de stad ook geld vrijgemaakt voor 5 permanente Tuinstraten, waaronder eentje in Borgerhout. 

Enthousiaste Borgerhoutenaars gezocht

Bent u een enthousiaste Borgerhoutenaar die goesting heeft om zijn of haar straat of buurt tijdelijk om te vormen tot een ‘Tuinstraat’ of een 'Tuinplein'? Via de projecttoelage van het district Borgerhout kan je de nodige financiële middelen verwerven. Elk jaar zijn er drie momenten om een toelage voor een project aan te vragen. Als je volgende zomer een Tuinstraat wil organiseren, dan kan je best mikken op de oproep van 1 februari 2018.

Alle info over de projecttoelage; https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout/subsidies/projecttoelage-borgerhout

Eerste Leefstraat Congres - Een unieke inkijk in een vernieuwend experiment

leefstraat gent.jpg

Er is iets bijzonders gebeurd…de Gentse Leefstraat inspireerde op enkele jaren tijd honderden bewoners in meer dan tien Europese steden om eigenaarschap te nemen over hun straat. Soms op uitnodiging van ambtenaren of beleidsmakers en soms helemaal uit zichzelf. De Leefstraat werd een fenomeen dat duidelijk iets in beweging bracht. Dat vieren we met een congres in aanwezigheid van alle Leefstraat-pioniers.

Het congres is er speciaal voor iedereen die deze pionierende ambtenaren en bewoners goed wil begrijpen of ook zelf oplossingen zoekt voor maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld vereenzaming, mobiliteit of stadsvlucht. Getuigenissen uit de praktijk nemen u mee in de nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, bewoners, bedrijven en onderzoekers. Ze dompelen u onder in de dynamiek van samen van denken én doen.

Vroeger voelde ik me thuiskomen wanneer ik mijn voordeur binnenstapte. Sinds de Leefstraat ervaar ik dit gevoel wanneer bij het binnenrijden van de straat. (Giel, Biekorfstraat Gent)

Een dag voor denkers en voor doeners

Bent u ambtenaar, beleidsmedewerker, politieker, ontwerper, onderzoeker, mobiliteitsexpert, stratenmaker of geïnteresseerde student, dan is dit congres iets voor u. De aanpak van de Leefstraten biedt inzichten en denkkaders die u helpen om op een co-creatieve manier aan de slag te gaan met maatschappelijke uitdagingen. Alle presentaties zijn in het Nederlands, gericht op denkers en doeners uit Vlaanderen en Nederland.

Programma

Verschillende experts volgden de voorbije vijf jaar de Leefstraten van nabij, elk vanuit hun werkveld. Ze analyseren vanuit de Leefstraat wat het betekent om op een nieuwe manier te doen, te organiseren én te denken. Ze delen hun leerervaringen en helpen u zo anders kijken naar uw eigen werk.

In verschillende workshops krijgt u de kans om te verbeelden en te leren wat een Leefstraat in uw gemeente kan betekenen. Doorleefde Leefstraat-begeleiders en creatieve straatmakers delen al hun inzichten en praktische ervaringen.

Doorlopend is er een infomarkt en kan u in de koffiehoek napraten met de gastsprekers en de Leefstraat pioniers uit Gent, Antwerpen, Rotterdam,…

Om 18u is er een diner en feest voor de stratenmakers uit alle Leefstraten. U kan zich hier ook voor inschrijven.

Praktisch

Het Leefstraatcongres vindt op vrijdag 24 november van 10u tot 16u, met aansluitend een netwerkreceptie. We kozen als locatie voor de unieke de oude bibliotheek van Gent, waar nu met NEST een unieke tijdelijke invulling uitgetest wordt. Een broodjeslunch met bijhorende dranken zijn inbegrepen in de prijs. Inschrijven kan je via  https://www.leefstraat.be/eerste-leefstraat-congres/.

We presenteren die dag ook het tweede Leefstraat-Cahier. Een boek met nieuwe reflecties en inzichten over de Leefstraten. Elke deelnemer krijgt een exemplaar kado. Ter info: het eerste Cahier is nog steeds te koop via onze site

Sprekers

Filip De Rynck
Filip is professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent. Hij onderzoekt lokale besturen, participatie, netwerken, organisatie van binnenlands bestuur, e-government, steden en stedelijk beleid. Hij schreef het nawoord voor het eerste Leefstraat-cahier.

Pepik Henneman
Pepik is auteur van het BurgeRmeesterboek en directeur van de werkplaatsvoor innovatie en maatschappelijke verandering Meneer De Leeuw. Als expert in co-creatie en transitie begeleidde hij Stad Gent om van haar transitie-arena mobiliteit een heus tijdelijk vernieuwingsnetwerk te maken, met de Leefstraat als een van de eerste experimenten.

Yves De Weerdt
Yves is socioloog en onderzoekscoördinator rond het thema duurzame stedelijkheid aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Hij was in die rol nauw betrokken de evaluatie van verschillende Leefstraat-edities.

David Ducheyne
David is Chief People Officer bij Securex. Hij staat er aan de basis van een hele nieuwe visie op HR, waarbij de medewerker als mens centraal staat. Volgens David kunnen bedrijven en organisaties het verschil maken. David is coauteur van het boek Mijn werk maatwerk, dat onder meer een antwoord wil bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt van vandaag.

Nadine Roos en Bart Cardinaal
Nadine en Bart zijn de drijvende krachten achter HUNK-design, een Rotterdams ontwerpbureau dat houdt van steden en het stedelijke leven. Via het Droomstraat-project (de Rotterdamse variant op de Leefstraten) experimenteren ze met de tijdelijke herinrichting van pleinen.  Ze delen hun ervaringen en vertellen hoe hun kijk als architect en designer veranderde doorheen het droomstraat-proces.

Tim Scheirs
Tim was tot voor kort de strategisch mobiliteitsplanner van Stad Gent. Sinds kort is hij aan de slag als stafmedewerker mobiliteit bij de Intercommunale Veneco. Tim stond als ambtenaar én in zijn vrije uren mee aan de wieg van de eerste Leefstraten en Lab van Troje. Hij reflecteert vanuit die bevoorrechte positie op de eerste rij zijn over hoe Leefstraten strategisch doorwerken in beleidsplanningsprocessen.

Leefstraat workshop

Onder de professionele begeleiding van Pepik Henneman (Meneer De Leeuw) en Pieter Deschamps (Lab van Troje) krijgt u de kans om te verbeelden en te leren wat een Leefstraat in uw gemeente kan betekenen. Doorleefde Leefstraat-begeleiders  Sofie Rottiers (Stad Gent – dienst Ontmoeten&Verbinden) en Koen Wynants (Antwerpen Aan t Woord) delen al hun inzichten en praktische ervaringen.

Het eerste Leefstraat Congres is een organisatie van Lab van Troje in samenwerking met Securex en Meneer De Leeuw. Wij danken Stad Gent voor de inhoudelijke en praktische steun. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door Re-Vive en Karakters.

Van experiment naar uitvoerbare voorstellen

Wat kan een stad leren van een experimentele Tuinstraat? De bewoners van de Pieter Génardstraat geven kennis en ervaring door.

Beste stad, beste bewoners,

Wij, de bewoners van de Pieter Génardstraat, hebben zes weken lang een Tuinstraat gecreëerd en beleefd. We hebben van dromen doelen gemaakt. Met de hulp van Antwerpen Aan ’t Woord en met geld van de Burgerbegroting gingen we van start. We wilden duurzame verbeteringen realiseren. Geen hippe zomerbar. Geen lawaaierig springkasteel. Wel betrokkenheid en oplossingen voor algemene verzuchtingen. Klaar voor drie aandachtspunten in stadsinnovatie?

1: Iedereen telt

Dromen, wensen en verzuchtingen verzamelden we weken van tevoren op straat en aan de overlegtafel. We kozen resoluut voor basisdemocratie. De inspanningen om iedereen bij het project te betrekken, waren divers: vergaderingen op straat (stoeltjes en flipchart tussen geparkeerde auto’s), uitnodigingsstrookjes telkens in meerdere talen, burenbezoek, raamaffiches. Ook de kinderen waren aanwezig op overlegmomenten en gaven vorm aan de inrichting van de Tuinstraat.

We sloopten barrières als taal, sociale afstand, leeftijd, tijd, individualisme. We botsten op blokkades, maar we kozen voor kansen. Er waren conflicten, maar we kozen voor oplossingen. We kenden elkaar niet, ondertussen worden we een hechtere gemeenschap. Samen fungeerden we als vertaalbureau, EHBO-post, schrijnwerkerij, cateringbedrijf, bemiddelingskantoor, opvoedingswinkel, koffiebar, pretpark, kinderopvang en taalbad.

2: Weet wat je wil

We vonden snel wat ons bindt: de verkeerssituatie in de straat. Frustraties over parkeerproblemen, sluipverkeer en spookrijders delen we met zijn allen. Iedereen ergert zich aan de snelheidsduivels. Na het oplijsten van tekorten en het praten over een droomsituatie definieerden we drie kerndoelen: vergroenen, verbinden en veiliger verkeer.

·        Veilig verkeer betekent voor ons speelruimte voor kinderen en het verhinderen van sluipverkeer en spookrijders. 40 procent van de straatbewoners heeft geen auto, terwijl 100 procent van de openbare ruimte voorbehouden is voor auto’s en hun bestuurders. We willen ruimte voor fietsers en voetgangers! Ruimte voor spelende kinderen!

·        Vergroening realiseren we door het aanleggen van geveltuinen en boomspiegels. Met planten en groen creëren we rust en een gezondere leefomgeving.

·        Verbondenheid ontstaat door samen aan banken te timmeren en tijd te maken voor burenbabbels.

3: Ga voor de trage weg

Het is allemaal heel snel gegaan. Van een eerste straatfeest naar een experimentele tuinstraat is een hele stap. We hebben die genomen op enkele maanden. We hebben de doelen snel concreet gemaakt in een stappenplan. Zonder tijd voor overleg geen beslissingen. Wat we doen moet gedragen zijn. We leggen vandaag de eerste stenen voor onze toekomst. De geveltuin van vandaag is gezondere lucht voor morgen. De banden die we vandaag smeden, maakt samenleven morgen vanzelfsprekend. Het bannen van de auto halverwege de straat, is een testfase voor een duurzame buurt.

Lerende stad?

Wij, de bewoners, leveren de energie voor vergroening en verbondenheid. Zagen en timmeren, conversaties met gebaren, het trottoir openbreken voor geveltuinen, koffie delen, een eigen petanquebaan aanleggen, voetbal in een parkje: we hebben het allemaal zelf gerealiseerd. Dat de stad 700.000 euro bespaarde aan bloemen en planten is meer dan te betreuren. Hier weten we dat bloemen van mensen houden. Dat vlinders en bijen een plek verdienen in onze straat. Dat groen het verkeer vertraagt en mensen meer welbevinden bezorgt. Wat kan tellen als bewijs: bewoners van andere straten maken graag een ommetje door onze Tuinstraat. We vragen dat de stad ons groene ruimte en speelplekken biedt. De Pieter Génardstraat wil graag een woonerf zijn, een oase tussen winkelstraat en overbelaste wegen. Wij werken sowieso verder aan groen en sociaal weefsel.

Aan de verkeersveiligheid kunnen we weinig doen. We lijden onder het sluipverkeer. We worden boos van de spookrijders. We hebben reeds meerdere signalen aan de stad gegeven. Onze zorgen lijken niet te matchen met hun plannen. Na het Tuinstraat-experiment nemen de auto’s het in onze straat weer over. Dat betekent niet dat we onze ambitie opbergen: permanent een veilige, aangename en groene straat zijn die ruimte biedt aan alle bewoners, fietsers en voetgangers. De Pieter Génardstraat wil graag een doodlopende straat zijn. Wij rekenen op de stad voor een oplossing van het verkeersprobleem.

Nu zondag 10 september houden we een bescheiden slotfeest. Welkom tussen 14 en 16 uur. Drink met ons een kop koffie of een tas thee. We presenteren je graag een stuk cake en een straf verhaal.

Antwerpen autovrij - slotweekend Antwerpse Tuinstraten

21272327_1689341441090679_1947945382391240331_n.jpg

Zondag 17 september tijdens Antwerpen autovrij staan we allemaal letterlijk en figuurlijk stil bij de mobiliteit in de stad. Maar waar kan je dat beter doen dan in de drie experimentele Tuinstraten die de afgelopen 6 weken tijdelijk autoluwer/autovrij zijn gemaakt. Dit weekend is het slotweekend in de Pieter Genardstraat (2020), Pretstraat (2060) en de Nottebohmstraat (2018). Het is heel leerrijk om de verschillen, maar ook de gelijkenissen te zien. Wil u zelf de resultaten, hun ervaringen en conclusies bewonderen, dan moet u dit weekend zeker eens een kijkje gaan nemen! Voor elke Antwerpenaar interessant: burgers, mensen actief in het middenveld, ambtenaren, politici, wetenschappers, journalisten, …

Er zijn enkele activiteiten gepland waar iedereen welkom is.

  • Zaterdag 9 september vanaf 15u afsluitend straatfeest in de Nottebohmstraat (wijk Zurenborg)
  • Zondag 10 september vanaf 12u afsluitend slotfeest in de Pieter Genardstraat (Kiel)
  • Zondag 10 september vanaf 14u afsluitende drink in de Pretstraat (Antwerpen-Noord)

Info en contact: Koen Wynants, info@antwerpenaantwoord.be, 0473865503

Toekomststraat Willem Linnigstraat: tweede editie

14021588_1139780139399275_2249363162487718842_n.jpg

Na het ongelooflijk succes van de Toekomststraat vorig jaar wilden de bewoners van de Willem Linnigstraat in Antwerpen-Noord dit jaar opnieuw de straat gedeeltelijk verkeersvrij maken. En ruimte maken in de straat voor meer groen, spel, ontmoeting, muziek, plezier in de straat. En dat een hele nazomer lang. 

In het weekend van 19 en 20 augustus beginnen ze met de opbouw. Zondag 20 augustus vanaf 17u is er een BBQ voor de ganse buurt. Groenten etc. worden voorzien. Vlees, vis, of veggieburgers moet je zelf meebrengen. 

Zeker de moeite om eens te bezoeken (tot half september)! 

Locatie: Willem Linnigstraat, Antwerpen-Noord (zijstraat Offerandestraat)

Facebook: https://www.facebook.com/willemlinnigstraat/ 

Eerste Toekomststraat in Borgerhout dit weekend van start

Toekomststraat Lange Van Daelen.jpg

Tijdens de eerste Toekomststraat in Borgerhout willen de bewoners met alle buren dromen over hoe ze de Langstraat en Van Daelstraat nog leuker, groener en aangenamer kunnen maken. 10 dagen lang gelegenheid om gezellig te buurten met oude/nieuwe, bekende/minder bekende buren op ons verkeersvrij pleintje. 10 dagen lang een plezante en veilige plaats om te spelen en te ravotten voor de kinderen. En in een klap zorgen we voor een groenere straat met extra geveltuintjes en wie weet leggen we de eerste zaadjes voor enkele echte groenslingers! 
We hebben zelden uitgekeken naar het einde van de vakantie, maar nu kan het niet snel genoeg gaan!

PROGRAMMA!!!

* Vrijdag 18/08 :
- 10:00 opening
Pleintje wordt afgesloten, de grasmatten uitgerold, … 
- 18:00 burendrink&babbel
Gezellig keuvelen over de vakantie, drankje neem je zelf mee, voor de knabbel zorgen wij…

* Zaterdag 19/08
- 10:00 opbouw
Handige harries/henriettes knutselen de toekomststraat (bar, zit- & speelhoek…) ineen! 
- 18:00 burenpasta
benen onder tafel voor een lekkere pasta (zelf bord en bestek meenemen, voor de rest zorgen wij!)
- 21:30 openlucht film
ons pleintje wordt omgetoverd tot openlucht cinema!

* Zondag 20/08
- 10:00 geveltuintjes
Help mee onze straat groener te maken. Wil jij ook een geveltuintje? Laat het ons weten. Wij zorgen voor de planten en helpen mee aan te leggen. We geven ook info over groenslingers…

* Maandag 21/08
- 14:00 sport
Kom samen sporten met de buren badminton, petanque, estafette, …voor groot en klein!

* Dinsdag 22/08
- 12:00 deel-picknick
Iedereen maakt iets lekkers en dat zetten we allemaal op onze grote picknick tafel

* Woensdag 23/08
- 14:00 spel voor jong en oud
Welke ploeg brengt het eerst alle opdrachten tot een goed einde?!
- 19:00 kampvuur & straatcamping
Gezellig rond een vuurtje op ons pleintje. Neem je tent en slaapzak mee en overnacht op straatcamping “LangeVandaele”! 

* Donderdag 24/08
- 08:00 ontbijt
Zowel voor de kampeerders als niet-kampeerders
- 14:00 creatief
Vlagjes om de straten te versieren, een kunstwerk voor op het pleintje, een mega krijtschilderij op straat, fotoprotretten van de straatbewoners …? Het kan allemaal!

* Vrijdag 25/08
- 19:00 vrij podium
Trompet of klarinet? Een liedje zingen met je vrienden? Schuilt er een moppentapper of circusartiest in jou: laat je zien op ons vrij podium! 

* Zaterdag 26/08
- 18:00 BBQ
We sluiten af met een klassieker: onze straatBBQ. Je neemt zelf vlees/vis/veggie mee. Wij zorgen voor groentjes en brood. Heb je zin om zelf nog een slaatje te maken: laat het ons weten! 

* Zondag 27/08
- 10:00 opruim
Helaas, aan alles komt een einde: we sluiten onze Toekomststraat af met een spectaculaire opruim! 

Iedereen welkom! Hopelijk mogen we je vaak begroeten!

Infosessie voor straatcomités die een Tuinstraat willen organiseren in 2018

Stadsmakers geeft subsidies aan initiatieven die het samenleven in de stad willen bevorderen. U kan met een subsidie van Stadsmakers een Tuinstraat, Toekomststraat of andere straatprojecten organiseren.

Wil je graag kennismaken met Stadsmakers? Kom op 10 augustus om 19u30 naar onze infosessie in Permeke (ingang Muizenstraat 2).

Daar krijg je te horen wat voor mogelijkheden en subsidies er zijn om als straat bvb. een Tuinstraat te organiseren. Je krijgt ook de kans om vragen te stellen en andere stadsmakers te ontmoeten.

Inschrijven voor de infosessie is verplicht, kan telefonisch op het nummer 0800 25 8 25 of via stadsmakers@stad.antwerpen.be.

Zie ook www.stadsmakers.be

Fietstocht langs ‘living street labs’ in Antwerpen (Tuinstraten, Toekomststraten, 10 zomerdagen)

Na het succes van de Leefstraten in Gent, is Antwerpen ook op microschaal de stad van de toekomst aan het experimenteren. Als Antwerpen aan’t woord organiseren we al enkele jaren 'Toekomststraten'. Dit jaar komen er dankzij de Burgerbegroting van het district meer thematische ‘Tuinstraten’ en ‘Kangoeroestraten’ bij. Maar ook bewonersgroepen zoals ‘10 zomerdagen’ in Berchem proberen op microschaal de stad van de toekomst al doende heruit te vinden.

En de straat blijkt qua schaal ideaal te zijn als ‘living street lab’. Ondanks dat de publieke ruimte zeer sterk gereguleerd is, blijkt er mits heel wat onderhandeling en samenwerking met de stad en de districten toch veel ruimte vrij te maken voor vernieuwende leerexperimenten. Experimenten die al eens buiten de lijntje durven kleuren van het bestaande beleid in de stad en daarbuiten (bvb. op vlak van mobiliteit).

Op woensdag 23 augustus stellen Antwerpen aan’t woord en het districtsbestuur Antwerpen tijdens een fietstocht diverse ‘living street labs’ aan alle geïnteresseerden voor: burgers, organisaties, ambtenaren, beleidsmakers, ondernemers, kunstenaars, journalisten. We vertrekken om 12u aan de Pieter Génardstraat in 2020 Kiel.

Inschrijven via mailtje aan info@antwerpenaantwoord.be voor dinsdag 22 augustus, 12u. Een broodje wordt voorzien voor diegenen die zich ingeschreven hebben! Vergeet uiteraard niet uw fiets en zonnebrandolie bij warm weer.

Programma:

12u: Ontvangst met broodje en verwelkoming door district Antwerpen

12u15: Toelichting concept ‘Toekomststraten’ en ‘Tuinstraten’

12u45: Start fietstocht aan de Pieter Génardstraat (2020 Antwerpen)

16u30: Einde in de Pretstraat (2060 Antwerpen)

Een project dat in 2016 door de inwoners van het district Antwerpen is verkozen in de Burgerbegroting. Antwerpen aan't woord vzw heeft het gerealiseerd samen met diverse bewoners, talrijke partners, vrijwilligers, stedelijke diensten,... 

Info- en uitwisselingsmoment Antwerpse Tuinstraten (Maandag 26 juni, 20u, Campus National)

Droomt u van een groene Tuinstraat? Bent u al bezig met het vergroenen van uw straat? Of heeft u goesting om er aan te beginnen? Weet u niet goed wat precies wel/niet kan? Op maandagavond 26 juni nodigen we iedereen uit voor een info- en uitwisselingsmoment.

Deze avond staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen, ideeën, plannen en tips. Momenteel zijn er drie straten in het district Antwerpen die via de Burgerbegroting de kans krijgen om hun straat deze zomer om te bouwen. Zij zullen hun ontwerpen presenteren. Er is veel plaats voor gesprekken, vragen en feedback tussen alle geïnteresseerden, de deelnemers van de 3 geselecteerde tuinstraten. Tenslotte hebben we ’10 zomerdagen’ uit Berchem uitgenodigd die hun ervaringen van voorgaande jaren komen delen.

Afspraak 26/6 om 20u in Campus National, Kronenburgstraat 62 2000 Antwerpen. Bij voorkeur inschrijven via inschrijven@antwerpenaantwoord.be.

Zie ook facebook ‘Antwerpse Tuinstraten

Info- en overlegmoment Tuinstraten (maandag 24 april, 20u, Campus National)

We zouden alle geïnteresseerden willen uitnodigen op een info- en overlegmoment mbt het project Tuinstraten op maandagavond 24 april. Daar geven we meer tekst en uitleg over het project, de resultaten van de bevraging, het verdere verloop. We zouden per wijk/district de resultaten en de strategie ook willen bespreken. Afspraak op maandag 24 april om 20u00 in de Campus National (Kronenburgstraat 62, 2000 Antwerpen). Om organisatorische redenen willen we jullie met aandrang vragen om in te schrijven, dat kan via inschrijven@antwerpenaantwoord.be.

Kandidaat Tuinstraten: vragenlijst

Heel veel Antwerpenaren hebben goesting om hun straat om te bouwen tot een Tuinstraat. Maar liefst 85 straten hebben gereageerd op onze open oproep en nog steeds komen aanvragen binnen. We zijn omvergeblazen door het enthousiasme en het engagement in Antwerpen. De nood aan vergroening van onze stad is bij deze nog maar eens zwart op wit bewezen. En de bereidheid om zelf de handen uit de mouwen te steken idem! In samenspraak met onze partners hebben we ons project, procedures, ... dan ook aangepast. Belangrijkste boodschap die we aan alle straten willen meegeven: we willen jullie allemaal zoveel mogelijk gaan steunen bij het vergroenen van jullie straat. We zijn momenteel bezig met alle mogelijkheden en opties te onderzoeken. Dit zouden we graag met jullie allen samen bespreken op maandag 24 april (zie volgende blog).

Het lijkt ons interessant dat jullie de komende twee weken met enkel buren eens afspreken om de idee van een Tuinstraat verder samen te onderzoeken. We hebben hiervoor een online vragenlijst opgesteld: https://goo.gl/forms/MsbwJX66NEKyXoHN2. Door deze samen in te vullen gaan jullie meer te weten komen over jullie straat; over de mogelijkheden om die samen te vergroenen, over het engagement in de straat,... Deze informatie gaan wij verwerken. Kunnen we gebruiken voor het vervolg van dit project, maar ook richting beleidsmakers. Met deze info gaan wij ook op zoek naar drie verschillende straten waar we nauwer mee willen gaan samen werken. We kiezen bewust NIET enkel voor de meest geëngageerde, de sterkste, de meest autoluwe, ... straten. Door in te zoomen op verschillende soorten straten denken we via dit project meer te kunnen leren. Zo kunnen we op termijn voor alle straten in de stad nieuwe kennis, ervaring, inzichten mbt het vergroenen van straten gaan delen.

De deadline voor het invullen van deze vragenlijst is maandag 17 april 2017 om 12u. Het invullen duurt in totaal zo’n 30 minuten.

Al 75 kandidaat Tuinstraten!

Al 75 straten hebben zich aangemeld als kandidaat Tuinstraat. De open oproep is een paar dagen viraal gegaan op sociale media, waardoor er ook een 25-tal kandidaten zijn van buiten het district Antwerpen. De nood aan vergroening en de bereidheid om zelf de handen uit de mouwen te steken zijn enorm. Straten die nog twijfelen, laat u hierdoor niet afschrikken. We gaan alles netjes in kaart brengen en zullen dit 'signaal' overmaken aan diverse stedelijke diensten en beleidsmakers.  Stuur gewoon een mailtje naar info@antwerpenaantwoord.be. We onderzoeken momenteel wat we kunnen doen om tegemoet te komen aan deze vraag. 

Verdere info volgt!

Zorg-samen-straten in Antwerpen

In alle straten van Antwerpen neemt de nood aan zorg toe. Vergrijzing neemt stilaan de bovenhand in onze stad. Maar ook jongere mensen worden getroffen door zorg.

Vaak gaan zorg en het gevoel van vereenzaming hand in hand. Als men zelf nog moeizaam ‘buiten’ kan trekt het leven soms feestend en toeterend voorbij. Dank zij professionele diensten wordt zorg deskundig verleend. Maar voor kwetsbare mensen is deskundige zorg niet het hele leven. Geluk en verbondenheid horen daar even goed bij.

Daar wil het project ‘Zorg samen straten’ op inzetten. Hoe kunnen we kwetsbare mensen die dreigen te vereenzamen bij de straat/de buurt houden. Zodat zij zich ook geborgen weten in hun heel nabije omgeving. Zodat zijook, zonder schroom, weten waar ze terecht kunnen als het echt nodig is. Kortom zodat zij minder vereenzamen.

Gelukkig maar…in vele Antwerpse straten wordt veel gezelligheid en nabuurschap georganiseerd. ‘Zorg samen straten’ wil nagaan of zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen in de straat ook kan georganiseerd worden zodat zij er ‘bij’ blijven.

Vind jij dat zorgende aandacht ook belangrijk is in onze stad neem dan contact met ons. Wij ondersteunen de straten die willen meestappen in het project.

Het project wordt begeleid door Antwerpen aan’t woord. Dit dank zij de Burgerbegroting van het district Antwerpen. Dus het project beperkt zich tot het district Antwerpen.

Het project wordt mee ondersteund door professionele zorg diensten, en het beleids ‘denken’ rond buurtgerichte zorg. Dit waarborgt dat dit project en vooral jouw ervaring, voor de organisatie van de zorg in de toekomst erg belangrijk is.

Meer info: Antwerpen aan ’t woord. Koen Kuylen koenkuylen@gmail.com 0485 94 71 41

GEZOCHT: ANTWERPENAREN MET GOESTING OM STRAAT OM TE BOUWEN TOT EEN TUINSTRAAT

Heel veel inwoners van het district Antwerpen dromen van een groener district. Maar hoe ziet een groener district er uit? Hoe zien de straten er uit? Gaat het enkel over gevelgroen? Of ook over bomen, struiken, natuur? Worden er ook groenten of sierplanten gekweekt in straten? Wie onderhoudt al het groen? Zijn straten dan ook autoluwer? Hoe verplaatsen we ons in groenere straten?

3 straten in het district Antwerpen krijgen in 2017 de kans om samen te werken met Antwerpen aan’t woord en tal van partners (district Antwerpen, stad Antwerpen, Natuurpunt, Ecohuis Antwerpen, …). Om samen met buren totaal out of the box te fantaseren over jullie gedroomde ‘tuinstraat’. Het blijft niet alleen bij dromen. We helpen jullie om deze zomer tijdelijk jullie straat volledig om te bouwen; met geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, (kunst)gazon, bomen, wadi’s,… 

We willen met dit project ervaringsgericht leren hoe het is om in een groene straat/stad te leven. We zoeken antwoorden op een aantal vragen: welk soort groen kan er allemaal in straten, zijn bewoners bereid om parkeerruimte in te ruilen, zich anders te verplaatsen, om mee in te staan voor het onderhoud, hoe kan de samenwerking tussen stad en bewoners er uit zien, …

Ben jij een enthousiaste Antwerpenaar die goesting heeft om zijn/haar straat of buurt tijdelijk om te vormen tot een ‘Tuinstraat’? Wil je actief met je straat- en buurtbewoners aan de slag gaan om dit mogelijk te maken?

Geef voor eind maart een seintje aan Koen Wynants van Antwerpen aan’t woord. Antwerpen aan’t woord en een gans team van partners staat klaar om jullie hierbij te helpen. Dit is mogelijk dankzij de Burgerbegroting van het district Antwerpen.

Info en contact:

Koen Wynants, info@antwerpenaantwoord.be, 0473865503, www.antwerpenaantwoord.be

Kickoff project Tuinstraat (2017)

download.jpg

Heel veel inwoners van het district Antwerpen dromen van een groener district. Maar hoe ziet een groener district er uit? Hoe zien de straten er uit? Gaat het enkel over gevelgroen? Of ook over bomen, struiken, natuur? Worden er ook groenten of sierplanten gekweekt in straten? Wie onderhoudt al het groen? Zijn straten dan ook autoluwer? Hoe verplaatsen we ons in groenere straten?

In navolging van het Toekomststraat-experiment in 2016 willen we iets nieuws uitproberen. Concrete ‘Tuinstraat’ experimenten uitzetten en uittesten in 3 straten in het district Antwerpen. Een Tuinstraat is een (autoluwe) straat die tijdelijk ‘volledig’ groen is ingericht: met geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, … 

We willen met dit project ervaringsgericht leren hoe het is om in een groene straat/stad te leven. We zoeken antwoorden op een aantal vragen: welk soort groen kan er allemaal in straten, zijn bewoners bereid om parkeerruimte in te ruilen, zich anders te verplaatsen, om mee in te staan voor het onderhoud, hoe kan de samenwerking tussen stad en bewoners er uit zien, …

Om dit project te realiseren zijn we op zoek naar diverse partners. Partners met veel kennis van straten en buurten in het district A, technici/stedenbouwkundigen die mee willen nadenken over waterhuishouding, nieuwe inrichting van straten, mensen die beweging willen maken mbt het vergroenen van Antwerpen, die het maatschappelijk debat willen voeden en voeren, mensen uit de transitiewereld, groene ondernemers die van het vergroenen van Antwerpen hun business willen maken,…

Momenteel zijn wij in opstartfase. We hebben een ruw plan van aanpak uitgewerkt. Dit zouden we willen aftoetsen bij jullie. Bovendien zouden we in de loop van dit traject een beroep willen doen op jullie kennis, expertise en netwerken. Daarom zouden we een ad werkgroep willen samenstellen. Deze zal in de voorziene looptijd van 10 maanden 3 keer bijeenkomen voor tussentijds overleg. Wij zouden het bijzonder waarderen indien wij op uw deskundige input zouden mogen rekenen in deze werkgroep.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op dinsdag 28 februari om 13u30. Kan u laten weten of u of een medewerker aanwezig kan zijn?

Hartelijk dank alvast voor uw belangstelling en uw spoedig antwoord,

Vriendelijke groeten namens Antwerpen aan ’t Woord,

 

Koen Wynants, projectleider 

Antwerpen aan’t woord vzw

www.antwerpenaantwoord.be, www.facebook.com/Antwerpenaantwoord, @Aaantwoord

 

Evaluatie Toekomststraten

De drie Toekomststraatexperimenten van 2016 zijn achter de rug. Gedurende een aantal weken in augustus/september mochten de Biartstraat, Edward Pecherstraat en de Willem Linnigstraat zichzelf helemaal vrij heruitvinden. Niet alleen de inrichting van de straat, de 'hardware'. Maar vooral ook de 'software', hoe kunnen we anders en beter samen leven in de stad...

Hoe hebben de bewoners dit ervaren? Wat was een succes en wat niet? Wat leren we hier uit voor de verdere toekomst van de 3 straten? En kunnen we hieruit iets leren voor andere straten, diensten, organisaties, beleidsmakers, ...? Om dit te weten te komen doen we de komende weken een intensieve bevraging van de drie straten. Eind november worden de resultaten bekend gemaakt en besproken met de straten, stedelijke diensten, beleidsmakers, geïnteresseerden.

Info en contactpersoon: Koen Wynants, info(at)antwerpenaantwoord.be

 

Slotweekend Toekomststraten 2016

Dit weekend is het slotweekend van de Toekomststraten in de Edward Pecherstraat en de Willem Linnigstraat. Gedurende 6 weken mochten ze vrij hun straat helemaal heruitvinden, samen dingen uitproberen. Aperitieven, voetbalveldjes, straatsalons, ping pong, straatcamping, vergroenen van de straat, volxkeukens, samen boodschappen gaan doen, etentjes voor buren organiseren, straattheater, autodelen, optredens, woord, kinderanimatie,... De drie straten hebben er samen een onvergetelijke, warme, inspirerende nazomer van gemaakt!

Wil u de sfeer van de toekomst van Antwerpen eens proeven? Dit weekend is uw laatste kans! Inschrijven hoeft niet. Gewoon meedoen! We lijsten onze highlights voor u op:

Vrijdag 23 september:

  • Volxkeuken in de Willem Linnigstraat vanaf 18u30 gevolgd door een Bollywoodfim in het pop-up 'straathuis'
  • Apero in de Edward Pecherstraat vanaf 18u tot in de late/vroege uren.

Zondag 25 september:

  • Ganse dag slotfeest in de Willem Linnigstraat met platenbeurs, boekenbeurs, rommelmarkt, radio centraal, optredens, ...

De twee Toekomststraten zijn:

·         Willem Linnigstraat te 2060 Antwerpen (zijstraat Offerandestraat).  Check hun facebookpagina https://www.facebook.com/willemlinnigstraat/?fref=ts 

·         Edward Pecherstraat te 2000 Antwerpen (vlak bij de waterpoort op Antwerpen-Zuid). Zie ook https://www.facebook.com/edward.pecher/?fref=ts

 

Bezoek ook de 2 Toekomststraten tijdens Antwerpen Autovrij

Antwerpen Autovrij is al meer dan tien jaar een feest voor een andere en betere mobiliteit. Antwerpen Autovrij reikt nieuwe ideeën aan en wil u verleiden om u anders te verplaatsen. Antwerpen Autovrij is een dag om te genieten van een stad met weinig verkeer. Er zijn allerlei evenementen, activiteiten en belevenissen, ideaal voor een leuke uitstap. Het is vooral de ideale dag om iets nieuws uit te testen voor uw vervoer naar of in Antwerpen.

Begin uw dag aan het infopunt op de Meir, waar u kan ontdekken wat er allemaal te beleven valt en waar. Of download het plannetje hier. Wij raden iedereen aan om zondag ook eens langs de twee Toekomststraten te gaan. Die straten worden 2 maanden (gedeeltelijk) autovrij gemaakt. Het is een soort experiment om te ervaren hoe het leven in een autovrijere stad is. Hoe verplaatsen mensen zich dan? Wat gebeurt er dan met alle nieuw beschikbare vrije ruimte? 

De twee Toekomststraten zijn:

·         Willem Linnigstraat te 2060 Antwerpen (zijstraat Offerandestraat). Zondag zal er een platen- en boekenmarkt in de straat plaatsvinden. Check hun facebookpagina https://www.facebook.com/willemlinnigstraat/?fref=ts De Antwerpse radiozender ‘Antwerpen-Centraal’ zaler ook live uitzenden vanuit de straat.

·         Edward Pecherstraat te 2000 Antwerpen (vlak bij de waterpoort op Antwerpen-Zuid). Zondag zal er een rommelmarkt in de straat doorgaan. Zie ook https://www.facebook.com/edward.pecher/?fref=ts